top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és descriure la gestió d'aquest lloc web pel que fa al processament de les dades personals dels seus usuaris, en compliment del regulat pel Reglament UE 2016/679 i L.O3/2018 de 5 de desembre, per a aquells usuaris que es connecten al lloc web corporatiu propietat de Jamones Centelles S.L.U  amb CIF 38116264C i domicili social en C/ Minguet 1, 08540, Centelles , Barcelona, Registro Mercantil, tomo 37616, folio 140, hoja B 305925, correu electrònic info@jamonescentelles.com.

Els usuaris han de llegir aquesta Política de privacitat acuradament abans d'enviar qualsevol informació personal i/o completar qualsevol formulari electrònic en el lloc web.

 

Tractament de dades de l'usuari:


Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el formulari de contacte exposat a la web, està autoritzant expressament al Jamones Centelles al tractament de les seves dades personals per a les següents finalitats:

 

  • Millorar i personalitzar l'experiència de l'usuari del lloc web.

  • Atendre les peticions o consultes que ens enviï.

  • Amb consentiment previ, dur a terme activitats de comercialització tals com l'enviament de butlletins informatius amb promocions dels serveis y productes de Jamones Centelles.

 


Mètodes de tractament de dades.

 

El processament de dades personals es realitza utilitzant eines automatitzades (per exemple, utilitzant procediments electrònics i mitjans d'emmagatzematge) i / o manualment (per exemple, en paper) durant el temps estrictament necessari per a aconseguir les finalitats per als quals es van recopilar les dades i, en qualsevol cas, de conformitat amb la normativa vigent. En relació amb aquest processament, Jamones Centelles ha pres les mesures de seguretat exigides per llei, per a garantir la integritat i confidencialitat de les dades.

 

1) Dades de navegació.


En principi, és possible navegar pel lloc web sense haver de proporcionar cap dada personal. El lloc web està dividit en seccions separades, algunes de les quals poden requerir l'ingrés de dades, mentre que en unes altres no serà necessari.


Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzat per a operar en aquest lloc web adquireixen, com a part del seu funcionament normal, certa informació personal que es transmet implícitament en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet.

Aquesta informació, per la seva naturalesa, pot, a través de l'associació i el processament de dades en poder de tercers, permetre que usuaris / visitants siguin identificats (per exemple, a través de la seva adreça IP, noms de domini de computadora utilitzats per a connectar-se al lloc web, etc.).
Aquesta informació s'utilitza principalment per a elaborar informació estadística, verificar el correcte funcionament del lloc web i fer que la navegació sigui més eficient.


Aquestes dades de contacte web no es conserven després del processament, excepte quan sigui necessari per a la recerca de qualsevol delicte informàtic contra el lloc web.
Cap dada derivada del servei web serà comunicat o disseminat a tercers no autoritzats.

 

Per a obtenir més informació específicament en relació amb les cookies, consulti la secció dedicada (ENLLAÇ A la SECCIÓ DE COOKIES).

2)  Dades proporcionades voluntàriament pels usuaris.


Quan els usuaris es connecten a aquest lloc web, envien informació personal per a accedir a certs serveis o per a realitzar sol·licituds per correu electrònic, aquesta acció implica l'adquisició Augusta Dental de l'adreça del remitent i / o altres dades personals. Aquestes dades es processaran exclusivament per a respondre a la sol·licitud particular o per a proporcionar el servei.


 

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats, tant a Augusta Dental com a tercers. Les dades personals proporcionades pels usuaris només es comunicaran a tercers si la comunicació és necessària per a complir amb les sol·licituds dels usuaris.

 

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades regulada pel Reglament Europeu 2016/679 i la L.O 3/2018 de 5 de desembre, l'informem que les dades personals que ens faciliti seran inclosos en un fitxer i tractats per Jamones Centelles qui, com a responsable de tractament, ho utilitzarà per a les finalitats especificades anteriorment en aquesta política de privacitat.

 

Igualment, les dades personals poden posar-se en coneixement dels empleats o col·laboradors d'Jamones Centelles. Tals parts estan formalment designades i autoritzades per a processar i rebre les instruccions operacionals oportunes referent a això. A més, les dades poden ser processats per companyies externes que Jamones Centelles pot fer ús en relació amb la gestió de la relació contractual amb els clients o per a les seves pròpies necessitats organitzatives i les seves activitats. Les dades, en qualsevol cas, no estan subjectes a divulgació general.

 

Drets dels afectats.


El titular de les dades pot exercir els seus drets davant el Responsable de tractament Jamones Centelles en qualsevol moment de conformitat amb el Reglament UE 679/2016. Per tant, el titular de les dades té dret a obtenir la confirmació de l'existència o no de dades personals que el concerneixen i la seva comunicació en forma intel·ligible; a obtenir indicacions sobre l'origen de les dades, les finalitats del processament, els mètodes de processament, el Responsable del tractament i el seu representant i les parts als qui es poden comunicar les dades; al fet que les dades siguin corregides, complementats i actualitzats, així com eliminats o transformats en forma anònima.

 

El titular de les dades pot sol·licitar el cessament en qualsevol moment de les activitats de processament relacionades amb el màrqueting directe. Per a l'exercici efectiu de tots aquests drets haurà de remetre comunicació escrita a Jamones Centelles  o a través del correu electrònic info@jamonescentelles.com que facilitem en totes les nostres comunicacions comercials. En el cas de rebre una sol·licitud de supressió, procedirem a donar de baixa les seves dades de la nostra llista de correus, en el termini establert per Llei.

bottom of page