top of page

AVÍS LEGAL

La pàgina web www.jamonescentelles.com és propietat de Jamones Centelles S.L.U, (Jamones Centelles)  CIF B63866784, amb domicili social a C/ Minguet 1, 08540, Centelles, Barcelona, correu electrònic   info@jamonescentelles.com  


El fet d'accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús, en compliment a les disposicions legals vigents a Espanya de Protecció de dades de caràcter personal, Reglamento UE 2016/679 i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).


Ud. haurà de llegir atentament i acceptar les presents condicions d'ús en el seu caràcter d'Usuari d'internet, n'ho avanci "usuari", comprometent-se a fer un ús adequat, correcte i lícit del lloc web i de tots els seus continguts, eines i funcionalitats.

 

Propietat intel·lectual i Industrial.


Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web, www.jamonescentelles.com  el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de Jamones Centelles, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc..., inclosos en aquest lloc web han concedit al Jamones Centelles les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.


S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

1) Que sigui compatible amb els objectius d'aquesta pàgina web.

2) Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat.

Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de Jamones Centelles


La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Jamones Centelles, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

Enllaços hipertextuals

Jamones Centelles posa a la disposició dels Usuaris enllaços  amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles en Internet. Els enllaços  habilitats poden conduir a l'Usuari a altres llocs i pàgines Web gestionades per tercers, sobre els quals Jamones Centelles no exerceix cap tipus de control. La posada a la disposició de l'Usuari de tals enllaços, directoris i eines de cerca té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible en Internet; en cap cas tindran la consideració de recomanacions als usuaris, per la qual cosa la decisió d'utilitzar-los serà sempre responsabilitat d'aquests últims.

Exclusió de Garanties i Responsabilitats


Jamones Centelles inclou en aquest lloc web informació precisa i actualitzada; no obstant això, la informació allotjada en el mateix podria arribar a contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics, per la qual cosa Jamones Centelles no oferirà cap garantia respecte a la mateixa i no respon, en conseqüència, de la seva precisió, integritat, veracitat, suficiència, actualitat o exhaustivitat, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure's a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, de la mateixa. Jamones Centelles no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
 

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Jamones Centelles no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. Jamones Centelles no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.


Jamones Centelles no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiablement i correctament, sense demores o interrupcions.

 


Tractament de dades i seguretat de la información


Jamones Centelles tractarà dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web. L'usuari podrà consultar la política de protecció de dades aplicada a aquest tipus d'informació, a través de l'enllaç política de privadesa,  el contingut de la qual s'ajusta al Regulat en el Reglament UE 2016/679. 

 

Suspensió del servei.


Jamones Centelles es reserva el dret a suspendre la visualització d'aquesta pàgina web en totes o en algunes de les seves funcions en relació amb totes les necessitats relatives a l'eficàcia i a la seguretat d'aquesta. 

 


Jurisdicció

El lloc web www.jamonescentelles.com està regit en tots i cadascun dels seus extrems per la normativa espanyola que resulti d'aplicació. L'usuari accepta expressament dit extrem així com que els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat, i per resoldre qualsevol dubte o controvèrsia que pogués derivar-se de l'existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal o del lloc web són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

bottom of page